THIẾT BỊ - LINH KIỆN

HOTLINE: 0903.331.339 - 0933.008.077 - 094.678.7777
English
Việt Nam
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
THIẾT BỊ - LINH KIỆN
 • MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI 1000 L/H

 • Model:DV1000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG CHAI 2000 L/H

 • Model:DV2000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • KHU VỰC PHƠI BÌNH

 • Model:
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:
 • LINH KIỆN XỬ LÝ NƯỚC

 • Model:
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY CHIẾT BÌNH TỰ ĐỘNG DVCBTĐ

 • Model:
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY LÀM LẠNH 300L

 • Model:DVMLL
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY SẤY BÌNH DVMSB

 • Model:
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY SẤY BÌNH DVMSB

 • Model:
 • Giá: vnđ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • HẠT NHỰA RESINEX

 • Model:VẬT LIỆU LỌC
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:JACOBI - THỤY ĐIỂN
 • Bảo hành:
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 1250 LÍT / GIỜ

 • Model:DV 1.250RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP, SẤY MÀNG CO CHAI TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY CHIẾT BÌNH 20 LÍT TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY CHIẾT BÌNH 20 LÍT TỰ ĐỘNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BỘ LỌC HÀN QUỐC

 • Model:BỘ LỌC HÀN QUỐC
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP BÌNH TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 25 KHỐI/ GIỜ

 • Model:DV 25.000R0
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BỘ LỌC DV3RO

 • Model:BỘ LỌC DV3RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 6 Vòi Nóng, Lạnh DV06ICKDK

 • Model:DV06ICKDK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP, SẤY MÀNG CO TỰ ĐỘNG CHAI

 • Model:MÁY TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12
 • MÁY SẤY CHAI TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY SẤY CHAI TỰ ĐỘNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP 03 VÒI NÓNG NGUỘI LẠNH DV03I

 • Model:DV03I
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • VẬT LIỆU

 • Model:VẬT LIỆU
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • VAN

 • Model:VAN
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY SẤY TAY

 • Model:MÁY SẤY TAY
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • BỘ VAN NÓNG LẠNH

 • Model:BỘ VAN NÓNG LẠNH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 15 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 15.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BỘ LỌC DV310UV

 • Model:BỘ LỌC DV310UV
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Lạnh DV02ICW

 • Model:DV02ICW
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 10 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 10.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY CHIẾT RÓT CHAI TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY CHIẾT RÓT CHAI TỰ ĐỘNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12
 • MÁY SẤY CHAI

 • Model:MÁY SẤY CHAI
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP 03 VÒI NÓNG NGUỘI LẠNH DV03IUVRO

 • Model:DV03IUVRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • VAN

 • Model:VAN
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • VỎ BÌNH, CHAI

 • Model:VỎ BÌNH, CHAI
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • VÒI UỐN MIỆNG, VÒI CONG

 • Model:VÒI UỐN MIỆNG, VÒI CONG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG BÌNH 5000 L/H

 • Model:DV 5.000R0
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN CỘT INOX

 • Model:XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN CỘT INOX
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • BỘ LỌC DV6RO

 • Model:BỘ LỌC DV6RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP 03 VÒI NÓNG NGUỘI LẠNH DV03IRO

 • Model:DV03IRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BÌNH NÓNG, BÌNH LẠNH

 • Model:BÌNH NÓNG, BÌNH LẠNH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY SẤY MÀNG CO BÌNH TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY SẤY MÀNG CO BÌNH TỰ ĐỘNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BỘ LỌC DV310RO

 • Model:BỘ LỌC DV310RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 4 Vòi Nóng - Lạnh DV04IWRO

 • Model:DV04IWRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 8 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 8.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY RỬA CHAI BÁN TỰ ĐỘNG

 • Model:MÁY RỬA CHAI BÁN TỰ ĐỘNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY CHIẾT TỰ ĐỘNG BÌNH

 • Model:MÁY CHIẾT TỰ ĐỘNG BÌNH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP 03 VÒI NÓNG,NGUỘI, LẠNH DV03IDK

 • Model:DV03IDK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY VẶN NẮP CHAI

 • Model:MÁY VẶN NẮP CHAI
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • DÀN NÓNG

 • Model:DÀN NÓNG
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • LÕI LỌC THÔ (PP)

 • Model:LÕI LỌC THÔ (PP)
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • XỬ LÝ NƯỚC PHÈN,NÂNG ĐỘ PH

 • Model:XỬ LÝ NƯỚC PHÈN,NÂNG ĐỘ PH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • BỘ LỌC DV320

 • Model:BỘ LỌC DV320
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 6 Vòi Nóng, Lạnh DV06IWRO

 • Model:DV06IWRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 5 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 5.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • NẮP KIM

 • Model:NẮP KIM
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY SẢN XUẤT NƯỚC ĐÓNG BÌNH 1250 L/H

 • Model:DV 1250R0
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc NướcUống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng, Lạnh DV02I

 • Model:DV02I
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 3 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 3.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÀNG CO

 • Model:MÀNG CO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • TEM NHÃN

 • Model:TEM NHÃN
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • LÕI LỌC NANOSILVER

 • Model:LÕI LỌC NANOSILVER
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • XỬ LÝ NƯỚC PHÈN CỘT COMPOSITE

 • Model:XỬ LÝ NƯỚC PHÈN CỘT COMPOSITE
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng, Lạnh DV02IK

 • Model:DV02IK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY RỬA BÌNH 20L

 • Model:MẢY RỬA BÌNH 20L
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN CỘT NHỰA

 • Model:XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHÈN CỘT NHỰA
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng, Lạnh DV02IWRO

 • Model:DV02IWRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 2 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 2.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng, Lạnh DV02IWDK

 • Model:DV02IWDK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 1.5 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 1.500RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • LÕI LỌC NANOSILVER

 • Model:LÕI LỌC NANOSILVER
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÁY RỬA BÌNH BÁN TỰ ĐỘNG 20L

 • Model:MÁY RỬA BÌNH BÁN TỰ ĐỘNG 20L
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Lạnh DV02ICWDK

 • Model:DV02ICWDK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Lạnh DV02ICK

 • Model:DV02ICK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY RỬA BÌNH BÁN TỰ ĐỘNG 20L

 • Model:MÁY VẶN NẮP BÌNH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÀNG RO

 • Model:MÀNG RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:USA
 • Bảo hành:
 • MÁY LỌC NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP 03 VÒI NÓNG NGUỘI LẠNH DV03IUV

 • Model:DV03IUV
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • VAN ĐIỆN TỪ

 • Model:VAN ĐIỆN TỪ
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • BLOCK GAS

 • Model:BLOCK GAS
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:THÁI LAN
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Lạnh DV02ICRO

 • Model:DV 02ICRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng DV02IH

 • Model:DV02IH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng, Lạnh Có Vòi Uống Miệng DV02IKU

 • Model:DV02IKU
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • LÕI LỌC CTO

 • Model:LÕI LỌC CTO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng DV02IHK

 • Model:DV02IHK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH CÔNG SUẤT 500 LÍT / GIỜ

 • Model:DV 500RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DOMINO

 • Model:DOMINO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 2 Vòi Nóng DV02IHRO

 • Model:DV02IHRO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • LÕI LỌC UDF

 • Model:LÕI LỌC UDF
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 25 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 25.000R0
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 4 Vòi Nóng, Lạnh DV 04ICWDK

 • Model:DV04ICWDK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 15 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 1.500RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 4 Vòi Nóng, Lạnh DV04IK

 • Model:DV04IK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 10 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 10.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 4 Vòi Nóng, Lạnh DV04IHRODK

 • Model:DV04IHRODK
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 8 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 8.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • MÁY VẶN NẮP BÌNH

 • Model:MÁY VẶN NẮP BÌNH
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 5 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 5.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 3 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 3.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 2 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV 2.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BÀN CHIẾT RÓT BÌNH 21 LÍT VÀ CHAI

 • Model:BÀN CHIẾT RÓT BÌNH 21 LÍT VÀ C
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • DÂY CHUYỀN CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 1 KHỐI / GIỜ

 • Model:DV1.000RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • Máy Lọc Nước Uống Trực Tiếp 6 Vòi Nóng, Lạnh DV06I

 • Model:DV06I
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:DAIVIETPROTECH
 • Bảo hành:12 THÁNG
 • BỘ LỌC DV310

 • Model:BỘ LỌC DV310
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:
 • Bảo hành:
 • MÀNG RO

 • Model:MÀNG RO
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:USA
 • Bảo hành:
 • LÕI LỌC HQ 0.2 MICRON

 • Model:LÕI LỌC HQ 0.2 MICRON
 • Giá: Liên hệ
 • Nhà sản xuất:KOREA
 • Bảo hành:
DANH MỤC SẢN PHẨM
HỖ TRỢ KĨ THUẬT
0903.331.339
FANPAGE FACEBOOK
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Zalo  Duong David
Support
0903.331.339

Mr. VAN

Support
094.678.7777

Ms. TIEN

Zalo  Máy Chiết Rót Đài Việt
Support
0902.830.877

Ms. TIEN

Zalo  Dây Chuyền Sản Xuất Nước RO
Support
0902.860.877