DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2016

HOTLINE: 0903.331.339 - 0933.008.077
English
Việt Nam
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2016
CÔNG TY TOPCAKE ( CẦN GIUỘC - LONG AN) - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI, VÀ HỆ THỐNG TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP SẤY MÀNG CO CHAI TỰ ĐỘNG

CÔNG TY TOPCAKE ( CẦN GIUỘC - LONG AN) - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI, VÀ HỆ THỐNG TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP SẤY MÀNG CO CHAI TỰ ĐỘNG

CÔNG TY TOPCAKE ( CẦN GIUỘC - LONG AN) - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI, VÀ HỆ THỐNG TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP SẤY MÀNG CO CHAI TỰ ĐỘNG
CƠ SỞ HOÀNG NAM ( BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG) - DẦY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI VÀ MÁY SẤY BÌNH TỰ ĐỘNG

CƠ SỞ HOÀNG NAM ( BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG) - DẦY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI VÀ MÁY SẤY BÌNH TỰ ĐỘNG

CƠ SỞ HOÀNG NAM ( BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG) - DẦY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI VÀ MÁY SẤY BÌNH TỰ ĐỘNG
TRẦN HỒNG ĐẢO ( AN MINH - KIÊN GIANG) - DẦY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 1000L/H

TRẦN HỒNG ĐẢO ( AN MINH - KIÊN GIANG) - DẦY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 1000L/H

TRẦN HỒNG ĐẢO ( AN MINH - KIÊN GIANG) - DẦY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 1000L/H
CTY HAWAI ( BÌNH DƯƠNG ) HỆ THỐNG TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP SẤY MÀNG CO TỰ ĐỘNG BÌNH CHAI

CTY HAWAI ( BÌNH DƯƠNG ) HỆ THỐNG TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP SẤY MÀNG CO TỰ ĐỘNG BÌNH CHAI

CTY HAWAI ( BÌNH DƯƠNG ) HỆ THỐNG TRÁNG RỬA, CHIẾT RÓT, ĐÓNG NẮP SẤY MÀNG CO TỰ ĐỘNG BÌNH CHAI
CTY AUNTEX ( ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC) - DÂY CHUYỀN SÃN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 2000L/H

CTY AUNTEX ( ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC) - DÂY CHUYỀN SÃN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 2000L/H

CTY AUNTEX ( ĐỒNG XOÀI - BÌNH PHƯỚC) - DÂY CHUYỀN SÃN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI CÔNG SUẤT 2000L/H
« 1 2 3 4 »
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_
 • Partner_

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Zalo  Daiviet Protech
Support
0903.331.339

Ms. TIEN

Zalo  Dây Chuyền Sản Xuất Nước RO
Support
0902.860.877

Ms. TIEN

Zalo  Máy Chiết Rót Đài Việt
Support
0902.830.877
Zalo
Zalo
Zalo